Våra utbildningar

Kompressioner på en man som ligger ner

Vuxen HLR

7700kr exkl moms

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR) kan blodet pumpas runt manuellt. Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation och syre tills professionell hjälp anländer. Ju snabbare bröstkompressioner och inblåsningar startar, desto större är chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Kursen följer riktlinjerna från svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och hålls av certifierad instruktör. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning

Innehåll i vuxen HLR

 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • HLR-teknik med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vi luftvägsstopp

Kursfakta Vuxen HLR

 • Utbildningen är både teoretisk och praktisk men vi lägger extra vikt i den praktiska delen.
 • Upp till 16st deltagare per instruktör för god kvalitet.
 • En utbildning tar ca 2 timmar.
 • Vi kommer till er på en tid som passar er.
 • Samtliga deltagare övar på en egen docka.
 • Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.
 • 7700kr exkl moms, per grupp och utbildningstillfälle.
Kompressioner på en man som ligger ned

Barn HLR

5700kr exkl moms

Barn får sällan hjärtstopp på grund av rytmrubbningar i hjärtat, utan den dominerande orsaken är syrebrist. Det är viktigt att vara observant på andningsproblem hos barn som i värsta fall kan leda till hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större är chansen att överleva ett hjärtstopp. Att förebygga hjärtstopp och olyckor handlar om att säkra barnets miljö innan något händer. Kursen följer riktlinjerna från svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och hålls av certifierad instruktör. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning

Innehåll i Barn HLR

 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • HLR-teknik med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vi luftvägsstopp

Kursfakta Barn HLR

 • Utbildningen är både teoretisk och praktisk men vi lägger extra vikt i den praktiska delen
 • Upp till 8st deltagare per instruktör för god kvalitet
 • En utbildning tar ca 2 timmar.
 • Vi kommer till er på en tid som passar er.
 • Samtliga deltagare övar på en egen docka.
 • Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.
 • 5700kr exkl moms, per grupp och utbildningstillfälle.
Kompressioner på ett barn som ligger ned

Första Hjälpen

8995kr exkl moms

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande. Även personer som har diabetes kan bli medvetslösa om blodsockernivån sjunker för mycket, kunskap om sjukdomen och hur man kan ge första hjälpen kan därför i sig vara livräddande. Vid större blödningar, brännskador och misstanke om skador på nacke och rygg kan kunskaper från en första hjälpen utbildning vara viktiga för att förhindra ett fortsatt allvarligt förlopp. Årligen drabbas cirka 26 500 människor av stroke och allt fler får tidig behandling i samband med hjärtinfarkt ( 26 000 insjuknar varje år).

Kursen följer riktlinjerna från svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och hålls av certifierad instruktör. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning

Kursfakta Första Hjälpen

 • Utbildningen är både teoretisk och praktisk men vi lägger extra vik i den praktiska delen
 • En utbildning tar ca 2,5 timmar.
 • Vi kommer till er på en tid som passar er.
 • Samtliga deltagare övar på en egen docka.
 • Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.
Kvinna lyssnar efter andetag

AOSP-A

3700kr exkl moms

Varje år tar ca 1 500 människor sina liv i Sverige, det är mer än fyra om dagen. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor i vår omgivning genom att veta hur vi ska bemöta en människa som mår psykiskt dåligt eller funderar på att begå självmord. Denna utbildning ger dig verktyg och kunskap kring psykisk ohälsa och suicidprevention.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen finns i två versioner: en som vänder sig mot blåljusorganisationerna och en som vänder sig till allmänheten; Till exempel skolor, kommuner, landsting, företag eller föreningar. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta. Kunskap är viktig för att förhindra suicid.

Innehåll i AOSP-A

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar
 • Psykisk hälsa/ohälsa
 • Riskfaktorer för självmordshandlingar
 • sårbarheter
 • myter och fördomar
 • vilken hjälp som kan erbjudas
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral
 • Lagar
 • Samverkan
 • Filmarkiv
 • Scenario-övningar samt Kursintyg

Kursfakta om AOSP-A

AOSP-A är en heldagsutbildning och tar ca 8 timmar att genomföra. Kursen genomförs hos er. Kursen går inte att få på distans. Priset är 3700kr exkl moms, per deltagare.

Två personer håller varandra i handen

Brandskyddsutbildning

5700kr exkl moms

Utbildning i brandskydd är en värdefull investering för dig och dina medarbetare. Genom att förstå vikten av det förebyggande arbetet och hur du bör agera vid en brand, kan du undvika olyckor och kostsamma skador orsakade av brand. Varje år omkommer 100 personer i brandolyckor och fler än 30 000 brandskador anmäls till försäkringsbolagen. Vår kompletta brandskyddsutbildning anpassas efter din verksamhet och ger kunskap om brandförlopp samt det förebyggande arbetet. Vi ger dig praktiska och konkreta nycklar i hur du förebygger bränder i er verksamhet. Hur man jobbar med SBA systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar vid en brand i era lokaler.

Innehåll i Brandskyddsutbildning

 • Förstå de vanligaste brandriskerna på arbetsplatsen och hur de kan förebyggas.
 • Förstå hur SBA-arbetet bedrivs samt lagar, regler och ansvar.
 • Förstå det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgaslagret
 • Förstå hur utrymning sker i era lokaler.
 • Förstå grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
 • Förstå hur man ska agera vid en brandlarm.
 • Förstå hur man hanterar olika slags bränder.

Kursfakta Brandskyddsutbildning

 • Utbildningen är både teoretisk och praktisk men vi lägger extra vik i den praktiska delen
 • Tidsåtgång ca 1,5-2 timmar beroende på gruppens storlek
 • Plats: Vi är i era lokaler
 • Pris: Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig!
Röd brandsläckare som hänger på en vägg