Hur vi jobbar

Kompressioner på en man som ligger ner

Utöver instruktörernas löpande kompetensutveckling och yrkeserfarenhet använder vi en pedagogisk modell (bakgrund, mål, teori med verklighets- och verksamhets återkoppling, praktisk övning och utvärdering) som innebär att utbildningen av er personal alltid blir intressant, relevant och rolig samt ökar riskmedvetandet och skapar tryggheten att våga ingripa vid olyckor på arbetsplatsen.

Kompressioner utförs på en docka